fbpx

วิธีการชง yerba mate

การชง Yerba Mate ในกาน้ำเต้า (Gourd Recipes) 

วีดีโอสาธิต: https://www.youtube.com/watch?v=r4nJUrn4Qgo

Tomando mate (โทมันโด มาเต) ในภาษาสเปนหมายถึง การดื่มชามาเต (มาเต คือใบชาจากพืชไม้พุ่มในอเมริกาใต้) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการต้อนรับขับสู้ การเชื่อมสัมพันธ์จะก่อตัวขึ้นในพิธีการชงชามาเตในกาน้ำเต้านี้เอง ขั้นแรกในพิธีคือการเตรียมกาน้ำเต้า โดยทั่วไปแล้วผู้ชงมาเต (Cebador) จะทำการเตรียมชามาเตให้กับเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนดื่ม โดยผู้ชงจะเป็นผู้ดื่มชาในกาแรกถึงกาที่สองก่อน เพื่อทดสอบจนแน่ใจว่ารสชานั้นได้ที่แล้ว จากนั้นจึงทำการเติมน้ำใส่กาอีกครั้งแล้วส่งให้ผู้ดื่มในทิศทวนเข็มนาฬิกาพร้อมกับหลอดแบบพิเศษที่ใช้กรองดื่ม เรียกว่า Bombilla ที่ในการส่งชาให้นั้น ผู้ชงจะต้องหันปลายหลอดไปทางผู้ดื่ม โดยแต่ละคนจะได้ดื่มคนละทั้งกา ซึ่งเปรียบเหมือนการแบ่งปันให้ทั้งภาชนะ ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเครื่องดื่ม ผู้ดิ่มสามารถใช้เวลาดื่มได้นานเท่าที่ต้องการ เมื่อจิบชาจนหมดแล้ว ผู้ดื่มจะส่งกาพร้อมกับหลอดดื่มที่หันไปทางผู้ชงคืนให้กับผู้ชง จากนั้นผู้ชงจะทำการเติมน้ำร้อนและทำตามขั้นตอนเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าใบชาจะชืดและหมดรส หากผู้ดื่มดื่มเพียงพอแล้ว ให้เพียงพูดขอบคุณเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าดื่มเสร็จแล้ว

วัตถุดิบและอุปกรณ์  

-น้ำร้อน (ไม่เดือด) 1 ลิตร

-Yerba Mate (ใส่ในปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนของกา)

-กาน้ำเต้าและหลอดกรองดื่ม (Bombilla)

ขั้นตอนการเตรียมชา Yerba Mate นั้นถือเป็นศิลปะ ที่มีขั้นตอนดังนี้

  • ใส่ใบชามาเตลงในกาในปริมาณบริโภคต่อวันแบบ Guayaki Yerba Mate
  • เขย่ากาเบาๆเพื่อให้ใบชารวมอยู่ข้างใด้ข้างหนึ่งของกา โดยให้มีพื้นที่เปิดเหลืออีกข้าง
  • สอดหลอดกรองดื่มเข้าไปที่บริเวณก้นกา
  • ค่อยๆรินน้ำเย็นลงบริเวณพื้นที่ที่เปิดว่างอยู่เพื่อทำให้ใบชาชุ่มชื้นและยังเป็นการรักษารสชาติและคุณประโยชน์ของชา จากนั้นตั้งทิ้งไว้โดยให้กาเอียงเล็กน้อยจนใบชาชุ่มน้ำได้โดยทั่ว
  • เติมน้ำร้อน (ไม่เกิน 150o F) จนถึงระดับต่ำกว่าส่วนบนสุดของใบชาเล็กน้อย จิบชาจากหลอดกรองดื่มจนกระทั่งน้ำชาหมดแล้วจึงเติมน้ำร้อนเพิ่ม รสชาในสองสามรอบแรกนั้นจะค่อนข้างเข้มและจะอ่อนลงเมื่อเติมน้ำในรอบต่อๆไป
  • เมื่อกาและชาถูกเตรียมเรียบร้อยตามแบบแล้ว สามารถดื่มชาจากกาได้เลย จากนั้นผู้ชงจะเติมน้ำร้อนและเสิร์ฟให้ผู้ดื่มทีละครั้งเมื่อน้ำชาหมดเป็นรอบๆไปตามวิธีเดิม เป็นสเต็ป เติม-ส่ง-จิบ! ข้อที่ควรแจ้งให้ผู้ดื่มทราบคือไม่ควรเคลื่อนที่หลอดดื่มจากตำแหน่งเดิมตลอดการดื่ม เพื่อไม่ให้ใบชากระจายไปมา และควรศึกษาวิธีการถนอมและการดูแลรักษากาน้ำเต้าก่อนการใช้
  • ชามาเตในกาน้ำเต้านี้สามารถเติมดื่มได้ประมาณ 15-20 ครั้ง